Kolačići - Koristimo kolačiće u cilju poboljšanja svojih usluga, personalizovanja sadržaja i prikaza oglasa na osnovu vaših interesovanja. Nastavljajući sa korišćenjem naših usluga, slažete se sa upotrebom kolačića.
Saznaj više
OK

Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA GO4TV USLUGE
GO4YU, INC. (GO4YU)

1. Područje važenja

1.1. Za sve porudžbine preko naše internet prodavnice i sve poslovne odnose između Korisnika i GO4YU važe ovde navedeni Opšti uslovi korišćenja GO4TV usluge (dalje u tekstu “Opšti uslovi”). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Opštih uslova, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

1.2. Ovi Opšti uslovi važe i za sve ostale poslovne odnose između Korisnika i GO4YU, čak i bez izričitog navođenja istih.

1.3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Opštih uslova. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu tv.go4yu.com ili se može naručiti telefonskim putem.

1.4. Potpisivanjem Opštih uslova Korisnik potvrđuje da je saglasan sa GO4YU Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka.

2. Potpisnici Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi važe za Potrošače u smislu zakonske regulative o zaštiti potrošača. GO4YU ima pravo da za sve pakete od Korisnika zahteva sve neophodne podatke o identitetu i pravnoj i poslovnoj sposobnosti, tako što će Korisnik priložiti zvanična dokumenta poput lične isprave i prijave mesta boravka, kao i potvrde o pravu potpisivanja i zastupanja.

3. Izmene Opštih uslova i usluga

3.1. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko izmena ili izmene nisu isključivo povoljne po Korisnika, GO4YU će te izmene – ukoliko one ne važe isključivo za nove Korisnike – objaviti dva meseca pre stupanja na snagu.

3.2. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama, ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Opšte uslove. Raskid Opštih uslova stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Opštih uslova na adresu GO4YU, Inc., 404 E. 1st Street #167, Long Beach, CA 90802 ili na email support@go4yu.com.

4. Sklapanje Opštih uslova

4.1. GO4YU ponuda je neobavezujuća i ostaje otvorena. GO4YU zadržava izričito pravo na uvođenje izmena. Svi podaci i informacije u cenovnicima na GO4YU internet portalu i u štampanim materijalima su neobavezujući.

4.2. Korisnik porudžbinom obavezujuće prihvata Opšte uslove. Prilikom elektronskog poručivanja robe, GO4YU će potvrditi važenje Opštih uslova.

4.3. GO4YU ima pravo ali ne i obavezu da u roku od dve nedelje prihvati Opšte uslove priložene porudžbini. U slučaju porudžbina odn. Opštih uslova prispelih elektronskim putem, GO4YU ima pravo da ih prihvati u roku od tri radna dana. Ukoliko u gore navedenim rokovima ne usledi pismena odbijenica s GO4YU strane, prispeli Opšti uslovi smatraće se prihvaćenim.

4.4. GO4YU arhivira Opšte uslove, a Korisniku putem elektronske pošte dostavlja podatke o porudžbini, GO4YU Opšte uslove kao i odredbe o zaštiti podataka sadržane u njima. Opšte uslove u svakom trenutku korisnik može pronaći na GO4YU portalu tv.go4yu.com, odnosno u GO4YU poslovnici.

5. Usluge

5.1. GO4YU pruža usluge u oblasti telekomunikacija. U saradnji sa GO4YU D.O.O. (telekomunikaciono preduzeće iz Republike Srbije) nudimo Over-The Top (OTT) TV usluge putem interneta, a preko Set Top Box (STB) uređaja, smart telefona, tableta i Smart TV uređaja. GO4TV usluga omogućava korisnicima da gledaju TV i slušaju radio programe sa Ex-YU prostora pod sledećim uslovima:

 • TV prijemnik sa odgovarajućim odlikama (sa HDMI ulazom / Scart ulazom ili  AV (Cinch) ulazom), smart telefon odn. tablet uređaj sa minimalnom podržanom verzijom operativnog sistema  Android 4.1 / iOS 9.0
 • Internet priključak (preporučena minimalna brzina za nesmetano korišćenje GO4TV usluge posredstvom Set Top Box uređaja i Smart TV uređajima je 2 Mbps za SD kanale (4 Mbps za HD kanale) dok je za korišćenje GO4TV aplikacije na pametnim telefonima i tabletima minimalna brzina internet konekcije 1,5 Mbps). GO4YU se ne može smatrati odgovornim za kvalitet usluge ukoliko brzina pristupa internetu iznosi manje od gore navedenih brzina. GO4YU ne prodaje uslugu interneta.
 • ChromeCast uređaj, ukoliko Korisnik želi da koristi „Second Screen Option“ (opcija „drugi ekran“). GO4YU ne vrši prodaju ChromeCast uređaja.
 • Elektronski programski vodič (EPG). 

5.2. Usluge se mogu koristiti samo iz/na području Sjedninjenih Američkih Država (dalje u tekstu „SAD“).

Navedeno područje je „područje važenja Opštih uslova“.

U pojedinim zemljama postoje ograničenja definisana od strane vlasti u pogledu korišćenja sadržaja koji se plasira putem interneta. GO4YU ne može biti odgovoran ukoliko su pojedini sadržaji iz GO4TV usluge zabranjeni od strane vlasti u državi iz koje korisnik pristupa aplikaciji.  

5.3. GO4TV usluga je usluga distribucije interaktivnih multimedijalnih sadržaja (televizijskog programa, radio programa, drugih audio/video/tekstualnih/grafičkih sadržaja i interaktivnih servisa) koja se pruža posredstvom internet konekcije (drugih internet provajdera). Interaktivni multimedijalni sadržaji mogu biti video, audio ili slikovni zapisi čiji sadržaj određuju emiteri sadržaja (programa). Uloga GO4YU je posrednička u prenosu sadržaja do krajnjeg korisnika. Na osnovu toga GO4YU ne može biti odgovoran za sadržaj koji je prenet posredstvom GO4TV usluge. TV kuće (RTS, Arena...) prilikom proizvodnje određenog sadržaja, emitovanja ili otkupa prava regulišu pravna pitanja/autorska prava za teritorije na kojima će se sadržaj emitovati. GO4YU je u obavezi da zatamni sve emisije za koje mu TV kuće dostave informaciju da se ne mogu emitovati van teritorije za koju je pravo regulisano i nije odgovoran za nemogućnost emitovanja ovog sadržaja.

5.4. GO4TV usluga je „prepaid“ usluga sa ograničenim trajanjem korišćenja. Korisnik može da koristi uslugu na period definisan u paketu koji je on/ona odabrao/la, sa važenjem od trenutka kupovine.

5.5. Korisnik ima mogućnosti i da kupi pretplatu u bilo kom trenutku.

5.6. Kao dodatne usluge nudimo sledeće:

 • Catch-up (72 sata) funkcionalnost koja omogućava korisnicima da gledaju TV programe i do 72h nakon njihovog emitovanja (usluga je omogućena na pojedinim TV kanalima);
 • Podsetnik koji podseća korisnika da će određeni TV program biti emitovan
 • Elektronski programski vodič (EPG)
 • gledanje TV kanala preko Chromecast uređaja (ako korisnik ima aktivnu mobilnu aplikaciju za smart telefon/tablet).

5.7. Uslugu GO4TV i GO4YU STB uređaj moguće je kupiti na našem internet portalu i direktno u GO4YU poslovnicama. Moguća je i kupovina preko zvaničnih distributivnih partnera. GO4YU stavlja na raspolaganje Korisnički servis (vidi tačku 20).

6. Obaveze korisnika

Korisnik je odgovoran za instalaciju GO4TV mobilne aplikacije na svoj smart telefon, tablet ili Smart TV uređaj. Korisnik je odgovoran za povezivanje STB uređaja na svoj TV. Korisnik treba da izvrši instalaciju u skladu sa dostavljenim uputstvom za instalaciju koji je takođe dostupan na tv.go4yu.com.

6.1. Internet pristup - Kvalitet signala internet pristupa može uticati na kvalitet usluge koja se pruža posredstvom GO4TV mobilne aplikacije. GO4YU ne odgovara za kvalitet GO4TV usluge ako ne postoje optimalni parametri pristupa Internetu (bez obzira na to da li se radi o pristupu posredstvom kućnog interneta, WiFi, CDMA ili GSM mreže).

Optimalni preduslovi za korišćenje GO4TV mobilne aplikacije na smart telefonima/tabletima podrazumevaju Android operativni sistem verzije 4.1 i više i iOS operativni sistem verzije 9.0 i više i optimalnu brzinu internet konekcije od 1,5 Mbps.

Za korišćenje GO4TV usluge putem STB uređaja i Smart TV aplikacije minimalna potrebna brzina internet konekcije je 2 Mbps za SD kanale (4 Mbps za HD kanale).

Molimo Vas da ukoliko postoje smetnje u korišćenju usluge GO4TV prvenstveno sa Intenet provajderom (bez obzira da li se radi o pristupu posredstvom kućnog interneta, WiFi, CDMA ili GSM mreže) provetite da li postoje smetnje u isporuci usluge Internet prisupa i rešavanju smetnji.

6.2. Mobilna mreža - GO4TV mobilna aplikacija može zahtevati pristup mobilnoj mreži čije usluge korisnik poseduje na svom smart telefonu/tabletu. Korisnik je dužan da pre prihvatanja Uslova korišćenja proveri sa svojim mobilnim operatorom mogućnosti korišćenja i funkionalnosti GO4TV mobilne aplikacije preko mreže svog mobilnog operatora.

6.3. Push notifikacije - GO4TV mobilna aplikacija za smart telefone i tablete koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, a koji služi za obaveštavanje o trajanju i isteku GO4TV paketa koju je korisnik odabrao i slanje drugih obaveštenja koja su usko povezana sa korišćenjem GO4TV mobilne aplikacije.

Push notification servis ili server Push notifikacije predstavlja isporuku informacija sa softverske aplikacije na smart telefon/tablet korisnika posredstvom koga korisnik koristiti  GO4TV mobilnu aplikaciju.

Ukoliko korisnik ne pročita informaciju prosleđenu preko servisa Push notifikacije, ista će se nalaziti u status bar-u smart telefona/tebleta dok je korisnik ne pročitata.

6.4. Promena smart telefona/tableta/Smart TV uređaja - Prilikom promene smart telefona/tableta/Smart TV, korisnik može da preuzmete GO4TV aplikaciju na novi uređaj, a ukoliko je na prethodnom smart telefonu/tabletu/Smart TV korisnik imao aktivan GO4TV paket isti će moći da nastavi da koristi nakon logovanja na novoinstaliranoj aplikaciji na novom uređaju.

Ne postoji mogućnost pauziranja pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče sve vreme i ne pauzira se u toku promene smart telefona/tableta/Smart TV od strane korisnika.

6.5. Korisnički nalog - Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje se dešavaju na GO4YU korisničkom nalogu. Prihvatanjem Uslova korišćenja korisnik se slaže da odmah obavesti GO4YU ukoliko primeti neovlašćeno korišćenje svog naloga. GO4YU neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji može da nastane kao rezultat korišćenja Vašeg naloga od strane nekog drugog, sa ili bez znanja korisnika.

7. Internet portal / Internet prodavnica

7.1. Kupovina paketa, odn. sklapanje pretplate i kupovina GO4YU STB uređaja mogući su i preko GO4YU internet portala i internet prodavnice koja je na njemu implementirana.

7.2. Aktivacija isporučenog GO4YU STB uređaja vrše se po priključenju u napajanje električnom energijom i povezivanjem mrežnim kablom sa ruterom Korisnika.

7.3. U tu svrhu je neophodno da se Korisnik prilikom prvog korišćenja registruje i ostavi sledeće podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresa stanovanja i država;
 • Poštanski broj;
 • Broj telefona;
 • E-mail adresa;
 • Datum rođenja;
 • Adresa za isporuku.

7.4. Lični podaci koriste se za ispunjenje obaveza iz Opštih uslova i ne prosleđuju se trećim licima.

GO4YU koristi samo sledeće podatke korisnika:

a. osnovni podaci: ime i prezime, akademsko zvanje, adresa, korisnički broj i podaci za kontakt (npr. e-mail adresa), informacije o vrsti, sadržaju i trajanju usluga čije je korišćenje korisnik potvrdio potpisivanjem ovih Opštih uslova;

b. podaci za kontakt i saobraćaj: podaci koje GO4YU obrađuje za prosleđivanje poruke komunikacionoj mreži ili za obračune;

c. podaci o sadržaju i lokaciji;

d. ostali lični podaci koje Korisnik ili treće lice stave na raspolaganje preduzeću GO4YU prilikom sklapanja Opštih uslova ili tokom korišćenja GO4YU usluga: datum rođenja, zanimanje, podaci iz ličnog dokumenta, podaci za prenos sredstava, ovlašćenje za potpisivanje i zastupanje.

Pod pojmom ostalih ličnih podataka ne podrazumevaju se osetljivi podaci, osim ukoliko je sa Korisnikom izričito dogovoreno drugačije.

Korisnik je saglasan da GO4YU koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj, kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu STB uređaja, proizvoda ili usluga iz GO4YU asortimana.

Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

GO4YU načelno briše podatke o Korisniku po prestanku korišćenja GO4YU usluga, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka.

 • GO4YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno GO4YU nema pristup tim podacima.

Kupovina GO4TV paketa/pretplate za smart telefone i tablete moguća je i preko Google Play, odnosno App store prodavnica. U slučaju kupovine preko Google i Apple servisa, važe posebni Uslovi korisćenja GO4TV mobilne aplikacije za smart telefone i tablete dostupni na Google Play i App store prodavnicama, kao i Opšti uslovi poslovanja navedenih prodavnica.  

Prilikom preuzimanja GO4TV aplikacije za smart telefon, tablet ili Smart TV sa prodavnica Google Play, App store i Smart Hub korisnik se saglašava sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti ovih prodavnica. GO4YU preporučuje korisnicima da se upozna sa ovim uslovima i politikama privatnosti pre nego što krene u proceduru davanja podataka prodavnicama. GO4YU nema pristup vašim podacima koji se prikupljaju preko ovih prodavnica.

7.5. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom korisnika.

7.6. Po isteku perioda na koji je paket kupljen, ukoliko korisnik ne kupi novi paket ili produži postojeću pretplatu, usluga prelazi u neaktivan status.  

Za korisnike GO4TV usluge na STB uređajima: Ako korisnik ne kupi novi paket li ne produži pretplatu ni nakon 180 dana od isteka paketa, odnosno pretplate, njegov nalog će biti deaktiviran. U tom slučaju, Korisnik će biti u obavezi da ponovo prođe proces registracije i plati naknadu za ponovnu aktivaciju.

Korisnik u svakom trenutku može sam da zatraži deaktivaciju naloga pozivom na broj 076-80-50-100 (ovaj broj dostupan je isključivo sa numeracije Korisnika GO4Calling usluga) ili na 312-800-28-59 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko pozivate iz SAD) kao i putem e-mail adrese support@go4yu.com. U tom slučaju nalog ostaje aktivan do isteka uplaćenog perioda i deaktivira se automatski po isteku.   

8. Troškovi

8.1. Prilikom sklapanja Opštih uslova GO4YU ispostavlja račun u visini celokupne cene ponude.

8.2. Isporuka odn. uručenje vrši se tek nakon uplate celokupne cene ponude.

8.3. Rok za plaćanje računa je odmah. Roba se isporučuje tek nakon prijema celokupnog iznosa ponude.

8.4. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove povezane sa naplatom potraživanja.

9. Način plaćanja

Korisnik u GO4YU internet prodavnici ima sledeće mogućnosti plaćanja:

 • Kreditna kartica

Terećenje kreditne kartice vrši se kada GO4YU prihvati ponudu.

 • Prenos sredstava / Plaćanja pouzećem

U ovom slučaju korisnik dobija e-mail poruku sa iznosom i podacima o računu GO4YU, kao i podacima za prenos sredstava. U slučaju plaćanja uplatnicom, potrebno je dostaviti preduzeću GO4YU potvrdu o uplati na e-mail (support@go4yu.com). Na određenim teritorijama moguće je plaćanje pouzećem

Za Potrošače se porez na promet navodi prilikom neobavezujuće registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika izračuna pripadajuća stopa poreza.

10. Uslovi isporuke

10.1. Robu GO4YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi (npr. Shipping Easy). Slanje robe vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude.

10.2. Isporuka se vrši na adresu koju je korisnik naveo.

11. Prenos rizika – Izvršenje usluga

11.1. GO4YU šalje robu pod uslovima navedenim u tački 10.

11.2. Prilikom slanja kupljene robe opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke.

11.3. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem robe, roba se i dalje smatra isporučenom.

11.4. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja robe i da ih bez odlaganja pismeno prijavi. Ukoliko oštećenje ne bude odmah prijavljeno, Korisnik gubi svaku dobrovoljnu garanciju. Korisnikovo zakonski utvrđeno pravo na garanciju i zakonska odgovornost preduzeća GO4YU ostaju na snazi.

11.5. Korisnik je saglasan da izvršenje poslova GO4YU može poveriti drugim preduzećima i službama.

12. Pravo na odustajanje i opoziv

12.1. Ukoliko je Korisnik potrošač, ima pravo da u roku od 14 dana bez navođenja razloga odustane od Opštih uslova sklopljenih na daljinu ili van poslovnih prostorija. Obaveštenje o odustajanju potrebno je u pismenoj formi ili elektronskom poštom dostaviti na sledeću adresu:

GO4YU, Inc.
404 E. 1st Street #167, Long Beach, CA 90802
E-mail: support@go4yu.com

12.2. Rok počinje onda kada Korisnik u potpunosti primi robu. U slučaju delimične isporuke robe, rok počinje sa prijemom poslednje isporuke, a u slučaju Opštih uslova o redovnim isporukama u određenom vremenskom periodu na dan kada korisnik primi prvu isporuku.

12.3. Prijemom isporuke smatra se i kada robu preuzme treće lice koje je korisnik za to ovlastio.

12.4. U slučaju odustajanja od kupovine Korisnik snosi troškove povratnog slanja. Rizik prilikom povratnog slanja snosi isključivo Korisnik. Korisnik snosi odgovornost i za eventualno oštećenje vraćene robe. GO4YU je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema robe vrati već uplaćena sredstva, pri čemu zadržava pravo da vraćena sredstva umanji za iznos oštećene robe.

13. Garancija za STB uređaje

13.1. Za fizička lica važe zakonske odredbe o garanciji.

13.2. Teret dokazivanja navodnih potraživanja je u celosti na pravnom licu.

13.3. Za GO4YU STB uređaje pružamo garanciju od 12 meseci od dana kupovine.

14. Odricanje odgovornosti

14.1. Van oblasti primene Zakona o odgovornosti za proizvode odgovornost GO4YU ograničena je na predumišljaj i grubi nemar. Stoga je isključena odgovornost za blaži nemar, kao i nadoknada za oštećena koja odatle proizlaze ili za oštećenja imovine. Ovo ograničenje odgovornosti važi samo za pravna lica.

14.2. GO4YU ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet internet konekcije ili neke druge mreže korisnika.

15. Raskid Opštih uslova

Opšti uslovi raskidaju se na sledeće načine:

 1. Ukoliko Korisnik ne dostavi blagovremeno podatke;
 2. Redovan raskid Opštih uslova;
 3. Vanredan raskid Opštih uslova;
 4. Smrt potpisnika Opštih uslova;
 5. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom potpisnika;
 6. Opštom obustavom usluga, koja može uslediti najranije tri meseca nakon što bude objavljena na internetu; ili
 7. Istekom vremena definisanog potpisanim Opštim uslovima.

Odredbe o raskidu Opštih uslova u ovom smislu važe i za okončanje pojedinačnih usluga koje su potpisnici dodatno dogovorili.

16. Redovan raskid Opštih uslova

16.1. Ukoliko ne važe uslovi za vanredan raskid Opštih uslova i nije drugačije određeno odredbama o naplati, oba potpisnika Optih uslova na kraju svakog kalendarskog dana imaju pravo na raskid Opštih uslova uz poštovanje jednomesečnog otkaznog roka. Raskid Opštih uslova mora se u pismenoj formi dostaviti drugom potpisniku najmanje mesec dana pre predviđenog stupanja na snagu. U slučaju kasnijeg dostavljanja, raskid Opštih uslova stupa na snagu mesec dana po dostavljanju.

16.2. Opštih uslova o oročenim trajnim obavezama okončava se istekom roka korišćenja usluga definisanih Opštim uslovima i ne podleže redovnom raskidu Opštih uslova bilo kog potpisnika.

17. Vanredan raskid Opštih uslova

17.1. Ukoliko su ispunjeni preduslovi shodno ovim stavovima, oba potpisnika mogu da raskinu zaključeni odnos do kraja bilo kog radnog dana. Raskid Opštih uslova mora u pismenoj formi biti upućen drugoj strani na dan predviđen za njegovo stupanje na snagu.

17.2. GO4YU ima pravo da raskine Opšte uslove i blokira dalje korišćenje usluge ukoliko je nastavak odnosa prihvaćenoh Opšim uslovima neprihvatljiv, dakle kada GO4YU ima pravo da uvede blokadu. To važi u sledećim slučajevima:

Kada:

 1. GO4YU sazna za činjenice koje opravdavaju odbijanje zasnivanja odnosa prema Opštim uslovima u skladu sa tačkom 4,
 2. Korisnik izvrši povredu nekih drugih suštinskih obaveza iz Opštih uslova, naročito onih koje bi u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama opravdale gašenje naloga – po potrebi i na osnovu odluke nadležnog državnog organa,
 3. Korisnik nije više pravno sposoban, a ne dostavi izjavu o odgovornosti eventualnog zakonskog zastupnika,
 4. postoji sumnja da je posredi zloupotreba,
 5. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da će usluge i s tim povezane usluge zloupotrebiti prvenstveno u smislu prevare ili da toleriše takvu vrstu zloupotrebe od strane trećih lica,
 6. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da se ustupljeni priključak koristi za izbegavanje telekomunikacionih obaveza ili
 7. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da usluge preduzeća GO4YU u cilju izbegavanja obaveza prvenstveno koristi treće lice, za koje važe razlozi za odbijanje Opštih uslova iz tačaka 1 do 8.

GO4YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Opštih uslova putem SMS ili e-mail poruke, ukoliko je Korisnik naveo tu adresu odn. SMS broj kao adresu za dostavu i saglasio se sa slanjem na tu e-mail adresu odnosno SMS broj.

17.3. Korisnik ima pravo da raskine odnos zaključen putem Opštih uslova ukoliko neka od usluga navedena u odgovarajućim odredbama uprkos adekvatnom zahtevu nije ispoštovana u nekoj od ključnih tačaka i u periodu od najmanje dve nedelje. Pravo na vanredni raskid Opštih uslova ne važi ukoliko nedostatak predstavlja posledicu nedovoljnog napajanja na mestu priključka, a da je potpisnik znao ili morao znati za taj nedostatak prilikom sklapanja Opštih uslova, ili ukoliko raskid Opštih uslova usledi nakon popravke nedostatka.

18. Smrt potpisnika

Pravni naslednik potpisnika obavezan je da bez odlaganja obavesti GO4YU o smrti potpisnika. Ukoliko u roku od dve nedelje od obaveštenja o smrti treća strana ne podnese zahtev za preuzimanje obaveza iz Opštih uslova, Opšti uslovi se smatraju okončanim sa smrću potpisnika. Za plaćanja koja nastupe od trenutka smrti potpisnika do saopštenja smrti odgovaraju nasleđe i naslednici, bez obzira na druge odredbe.

19.    Završne odredbe

19.1. Ovi Opšti uslovi podležu materijalnom pravu Savezne države Kalifornije.

19.2. Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Opštih uslova nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU.

19.3. Korisnik je obavezan da žalbe na ispostavljene račune uloži u roku od tri meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. GO4YU će ukazati Korisniku na pomenuti rok, kao i na posledice u slučaju nepoštovanja. Ukoliko se, nakon što GO4YU izvrši proveru, žalba korisnika iz ugla GO4YU ispostavi kao neosnovana, Korisnik može da u roku od godinu dana od podnošenja žalbe podnese medijacijski postupak kod nadležnog regulativnog organa, pod pretnjom protivnog gubitka prava na ostvarenje žalbe, kao i da u roku od mesec dana od završetka medijacijskog postupka bez rezultata zatraži rešenje spora pravnim putem. Gore navedeni postupak provere navoda i medijacije spora ne utiče na nadležnost redovnih sudova. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

19.4. Sva autorska prava na žig i trgovačku marku u vezi sa GO4YU uređajima i uslugama pripadaju isključivo preduzeću GO4YU.

20. Povratne informacije

Ideje, sugestije, komentare, predloge o unapređenju GO4YU proizvoda i/ili usluga, nazivu GO4YU proizvoda i/ili usluga, mogućnostima njihove promocije, kao i o razvoju novih GO4YU proizvoda i/ili usluga (u daljem tekstu: Povratne informacije) koje korisnik pošalje ka GO4YU kroz GO4TV mobilnu aplikaciju ili GO4YU web portale, GO4YU stranice na društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način ne predstavlja informaciju od poverenja i da GO4YU ima puno pravo da koristi povratne informacije na neograničenoj bazi bez bilo kakve nadoknade korisniku ili drugim osobama.

21. Korisnički servis

Preduzeće GO4YU svim korisnicima GO4TV usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis.

 • Kontaktni podaci Korisničkog servisa

Podrška pri korišćenju GO4TV usluga stoji Vam na raspolaganju na e-mail adresi support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika GO4Calling usluga) ili 312-800-28-59 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz SAD), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na portalu tv.go4yu.com. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz 076 mreže.

 • Prijava tehničkih smetnji

Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja) Korisničkom servisu GO4YU prijavi smetnju. Korisnik može pojavu tehničke smetnje da prijavi na e-mail adresu: support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076/80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa broja korisnika GO4Calling usluga) ili 312-800-28-59 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz SAD), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na stranici tv.go4yu.com.

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA GO4TV USLUGE

 

1. Područje važenja

1.1. Za sve porudžbine preko naše internet prodavnice i sve poslovne odnose između Korisnika i GO4YU, ovlašćenog zastupnika i/ili distributera, važe ovde navedeni Opšti uslovi korišćenja GO4TV usluge (dalje u tekstu “Opšti uslovi”). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Opštih uslova, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

1.2. Ovi Opšti uslovi važe i za sve ostale poslovne odnose između Korisnika i GO4YU, čak i bez izričitog navođenja istih.

1.3. Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Opštih uslova. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu tv.go4yu.com ili se može naručiti telefonskim putem.

1.4. Potpisivanjem Opštih uslova Korisnik potvrđuje da je saglasan sa GO4YU Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka.

2. Potpisnici Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi važe za Potrošače u smislu zakonske regulative o zaštiti potrošača. GO4YU ima pravo da za sve pakete od Korisnika zahteva sve neophodne podatke o identitetu i pravnoj i poslovnoj sposobnosti, tako što će Korisnik priložiti zvanična dokumenta poput lične isprave i prijave mesta boravka, kao i potvrde o pravu potpisivanja i zastupanja.

3. Izmene Opštih uslova i usluga

3.1. Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko izmena ili izmene nisu isključivo povoljne po Korisnika, GO4YU će te izmene – ukoliko one ne važe isključivo za nove Korisnike – objaviti dva meseca pre stupanja na snagu.

3.2. Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama, ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Opšte uslove. Raskid Opštih uslova stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Opštih uslova na email adrese: support@go4yu.com, canada.sales@go4yu.com or prodaja.canada@go4yu.com ili adresu ovlašćenih zastupnika na teritoriji Kanade:

Vercon Media Inc, 1283 Godwick Dr, Mississauga, Ontario, Kanada.

4. Sklapanje Opštih uslova

4.1. GO4YU ponuda je neobavezujuća i ostaje otvorena. GO4YU zadržava izričito pravo na uvođenje izmena. Svi podaci i informacije u cenovnicima na GO4YU internet portalu i u štampanim materijalima su neobavezujući.

4.2. Korisnik porudžbinom obavezujuće prihvata Opšte uslove. Prilikom elektronskog poručivanja robe, GO4YU će potvrditi važenje Opštih uslova.

4.3. GO4YU ima pravo ali ne i obavezu da u roku od dve nedelje prihvati Opšte uslove priložene porudžbini. U slučaju porudžbina odnosno Opštih uslova prispelih elektronskim putem, GO4YU ima pravo da ih prihvati u roku od tri radna dana. Ukoliko u gore navedenim rokovima ne usledi pismena odbijenica s GO4YU strane, prispeli Opšti uslovi smatraće se prihvaćenim.

4.4. GO4YU arhivira Opšte uslove, a Korisniku putem elektronske pošte dostavlja podatke o porudžbini, GO4YU Opšte uslove kao i odredbe o zaštiti podataka sadržane u njima. Opšte uslove u svakom trenutku korisnik može pronaći na GO4YU portalu tv.go4yu.com, odnosno u GO4YU poslovnici.

5. Usluge

5.1. GO4YU je pruža usluge u oblasti telekomunikacija. Mi smo kompanija registrovana pod imenom GO4YU d.o.o. Beograd, kao telekomunikaciono društvo iz Republike Srbije. GO4YU preko svog ovlašćenog zastupnika Vercon Media Inc, koji poseduje sve saglasnosti, odobrenja, licence primenljive na teritoriji Kanade, nudi Over-The Top (OTT) TV usluge putem interneta, a preko Set Top Box (STB) uređaja, smart telefona, tableta i Smart TV uređaja. U ovom dokumentu, pod terminom „GO4YU“, „Mi“ ili „Naš“ podrazumeva se GO4YU kao registrovana kompanija u Srbiji ili naše zastupničke kompanije Vercon Media Inc, koja posluje kao naša licencirana kompanija na teritoriji Kanade, osim ako nije drugačije određeno.

GO4TV usluga omogućava korisnicima da gledaju TV i slušaju radio programe sa Ex-YU prostora pod sledećim uslovima:

 • TV prijemnik sa odgovarajućim odlikama (sa HDMI ulazom / Scart ulazom ili AV (Cinch) ulazom), smart telefon odnosno tablet uređaj sa odgovarajućim odlikama (definisanim na tv.go4yu.com)
 • Internet priključak (preporučena minimalna brzina za nesmetano korišćenje GO4TV usluge posredstvom Set Top Box uređaja i Smart TV uređajima je 2 Mbps za SD kanale (8 Mbps za HD kanale) dok je za korišćenje GO4TV aplikacije na pametnim telefonima i tabletima minimalna brzina internet konekcije 1,5 Mbps). GO4YU se ne može smatrati odgovornim za kvalitet usluge ukoliko brzina pristupa internetu iznosi manje od gore navedenih brzina. GO4YU ne prodaje uslugu interneta
 • Posedovanje ChromeCast uređaja ukoliko želite da koristite opciju “Drugi ekran”. GO4YU ne prodaje ChromeCast uređaje
 • Elektronski programski vodič (EPG).

5.2. Usluge se mogu koristiti samo iz/na području Kanade. 

Navedeno područje je „područje važenja Opštih uslova“.

U pojedinim zemljama postoje ograničenja definisana od strane vlasti u pogledu korišćenja sadržaja koji se plasira putem interneta. GO4YU ne može biti odgovoran ukoliko su pojedini sadržaji iz GO4TV usluge zabranjeni od strane vlasti u državi iz koje korisnik pristupa aplikaciji. 

5.3. GO4TV usluga je OTT TV usluga distribucije interaktivnih multimedijalnih sadržaja (televizijskog programa, radio programa, drugih audio/video/tekstualnih/grafičkih sadržaja i interaktivnih servisa) koja se pruža posredstvom internet konekcije (drugih internet provajdera). Interaktivni multimedijalni sadržaji mogu biti video, audio ili slikovni zapisi čiji sadržaj određuju emiteri sadržaja (programa). Uloga GO4YU je posrednička u prenosu sadržaja do krajnjeg korisnika. Na osnovu toga GO4YU ne može biti odgovoran za sadržaj koji je prenet posredstvom GO4TV usluge. TV kuće prilikom proizvodnje određenog sadržaja, emitovanja ili otkupa prava regulišu pravna pitanja/autorska prava za teritorije na kojima će se sadržaj emitovati. GO4YU je u obavezi da zatamni sve emisije za koje mu TV kuće dostave informaciju da se ne mogu emitovati van teritorije za koju je pravo regulisano i nije odgovoran za nemogućnost emitovanja ovog sadržaja.

5.4. GO4TV usluga je „prepaid“ usluga sa ograničenim trajanjem korišćenja. Korisnik može da koristi uslugu na period definisan u paketu koji je on/ona odabrao/la, sa važenjem od trenutka kupovine.

5.5. Korisnik ima mogućnosti i da kupi pretplatu u bilo kom trenutku.

5.6. Kao dodatne usluge nudimo sledeće:

 • Catch-up (72 sata) funkcionalnost koja omogućava korisnicima da gledaju TV programe i do 72h nakon njihovog emitovanja (usluga je omogućena na pojedinim TV kanalima);
 • Gledanje programa putem ChromeCast uređaja (ukoliko korisnik ima aktivnu pretplatu za smart telefon/tablet uređaj)
 • Elektronski programski vodič (EPG).

5.7. Uslugu GO4TV i GO4YU STB uređaj moguće je kupiti na našem internet portalu i direktno u GO4YU poslovnicama. Moguća je i kupovina preko zvaničnih distributivnih partnera. GO4YU stavlja na raspolaganje Korisnički servis (vidi tačku 20).

6. Obaveze korisnika

Korisnik je odgovoran za instalaciju GO4TV mobilne aplikacije na svoj smart telefon, tablet ili Smart TV uređaj. Korisnik je odgovoran za povezivanje STB uređaja na svoj TV. Korisnik treba da izvrši instalaciju u skladu sa dostavljenim uputstvom za instalaciju koji je takođe dostupan na tv.go4yu.com.

6.1. Internet pristup - Kvalitet signala internet pristupa može uticati na kvalitet usluge koja se pruža posredstvom GO4TV mobilne aplikacije. GO4YU ne odgovara za kvalitet GO4TV usluge ako ne postoje optimalni parametri pristupa Internetu (bez obzira na to da li se radi o pristupu posredstvom kućnog interneta, WiFi, CDMA ili GSM mreže).

Molimo Vas da ukoliko postoje smetnje u korišćenju usluge GO4TV prvenstveno sa Intenet provajderom (bez obzira da li se radi o pristupu posredstvom kućnog interneta, WiFi, CDMA ili GSM mreže) provetite da li postoje smetnje u isporuci usluge Internet prisupa i rešavanju smetnji.

6.2. Mobilna mreža - GO4TV mobilna aplikacija može zahtevati pristup mobilnoj mreži čije usluge korisnik poseduje na svom smart telefonu/tabletu. Korisnik je dužan da pre prihvatanja Uslova korišćenja proveri sa svojim mobilnim operatorom mogućnosti korišćenja i funkionalnosti GO4TV mobilne aplikacije preko mreže svog mobilnog operatora.

6.3. Push notifikacije - GO4TV mobilna aplikacija za smart telefone i tablete koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, a koji služi za obaveštavanje o trajanju i isteku GO4TV paketa koju je korisnik odabrao i slanje drugih obaveštenja koja su usko povezana sa korišćenjem GO4TV mobilne aplikacije.

Push notification servis ili server Push notifikacije predstavlja isporuku informacija sa softverske aplikacije na smart telefon/tablet korisnika posredstvom koga korisnik koristiti  GO4TV mobilnu aplikaciju.

Ukoliko korisnik ne pročita informaciju prosleđenu preko servisa Push notifikacije, ista će se nalaziti u status bar-u smart telefona/tebleta dok je korisnik ne pročitata.

6.4. Promena smart telefona/tableta/Smart TV uređaja - Prilikom promene smart telefona/tableta/Smart TV, korisnik može da preuzmete GO4TV aplikaciju na novi uređaj, a ukoliko je na prethodnom smart telefonu/tabletu/Smart TV korisnik imao aktivan GO4TV paket isti će moći da nastavi da koristi nakon logovanja na novoinstaliranoj aplikaciji na novom uređaju.

Ne postoji mogućnost pauziranja pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče sve vreme i ne pauzira se u toku promene smart telefona/tableta/Smart TV od strane korisnika.

6.5. Korisnički nalog - Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje se dešavaju na GO4YU korisničkom nalogu. Prihvatanjem Uslova korišćenja korisnik se slaže da odmah obavesti GO4YU ukoliko primeti neovlašćeno korišćenje svog naloga. GO4YU neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak koji može da nastane kao rezultat korišćenja Vašeg naloga od strane nekog drugog, sa ili bez znanja korisnika.

7. Internet portal / Internet prodavnica

7.1. Kupovina paketa, odnosno sklapanje pretplate i kupovina GO4YU STB uređaja mogući su i preko GO4YU internet portala i internet prodavnice koja je na njemu implementirana.

7.2. Aktivacija isporučenog GO4YU STB uređaja vrše se po priključenju u napajanje električnom energijom i povezivanjem mrežnim kablom sa ruterom Korisnika.

7.3. U tu svrhu je neophodno da se Korisnik prilikom prvog korišćenja registruje i ostavi sledeće podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresa stanovanja i država;
 • Poštanski broj;
 • Broj telefona;
 • E-mail adresa;
 • Datum rođenja;
 • Adresa za isporuku.

7.4. Lični podaci koriste se za ispunjenje obaveza iz Opštih uslova i ne prosleđuju se trećim licima.

GO4YU koristi samo sledeće podatke korisnika:

a. osnovni podaci: ime i prezime, akademsko zvanje, adresa, korisnički broj i podaci za kontakt (npr. e-mail adresa), informacije o vrsti, sadržaju i trajanju usluga čije je korišćenje korisnik potvrdio potpisivanjem ovih Opštih uslova;

b. podaci za kontakt i saobraćaj: podaci koje GO4YU obrađuje za prosleđivanje poruke komunikacionoj mreži ili za obračune;

c. podaci o sadržaju i lokaciji;

d. ostali lični podaci koje Korisnik ili treće lice stave na raspolaganje preduzeću GO4YU prilikom sklapanja Opštih uslova ili tokom korišćenja GO4YU usluga: datum rođenja, zanimanje, podaci iz ličnog dokumenta, podaci za prenos sredstava, ovlašćenje za potpisivanje i zastupanje.

Pod pojmom ostalih ličnih podataka ne podrazumevaju se osetljivi podaci, osim ukoliko je sa Korisnikom izričito dogovoreno drugačije.

Korisnik je saglasan da GO4YU koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj, kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu STB uređaja, proizvoda ili usluga iz GO4YU asortimana.

Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

GO4YU načelno briše podatke o Korisniku po prestanku korišćenja GO4YU usluga, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka.

GO4YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno GO4YU nema pristup tim podacima.

Kupovina GO4TV paketa/pretplate za smart telefone i tablete moguća je i preko Google Play, odnosno App store prodavnica. U slučaju kupovine preko Google i Apple servisa, važe posebni Uslovi korišćenja GO4TV mobilne aplikacije za smart telefone i tablete dostupni na Google Play i App store prodavnicama, kao i Opšti uslovi poslovanja navedenih prodavnica. 

Prilikom preuzimanja GO4TV aplikacije za smart telefon, tablet ili Smart TV sa prodavnica korisnik se saglašava sa Uslovima korišćenja i politikom privatnosti ovih prodavnica. GO4YU preporučuje korisnicima da se upozna sa ovim uslovima i politikama privatnosti pre nego što krene u proceduru davanja podataka prodavnicama. GO4YU nema pristup vašim podacima koji se prikupljaju preko ovih prodavnica.

7.5. Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom korisnika.

7.6. Po isteku perioda na koji je paket kupljen, ukoliko korisnik ne kupi novi paket ili produži postojeću pretplatu, usluga prelazi u neaktivan status. 

Za korisnike GO4TV usluge na STB uređajima: Ako korisnik ne kupi novi paket li ne produži pretplatu ni nakon 180 dana od isteka paketa, odnosno pretplate, njegov nalog će biti deaktiviran. U tom slučaju, Korisnik će biti u obavezi da ponovo prođe proces registracije i plati naknadu za ponovnu aktivaciju.

Korisnik u svakom trenutku može sam da zatraži deaktivaciju naloga pozivom na broj 076-80-50-100 (ovaj broj dostupan je isključivo sa numeracije Korisnika GO4Calling usluga) ili na +1 647 849 12 39 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko pozivate iz Kanade) kao i putem e-mail adrese support@go4yu.com. U tom slučaju nalog ostaje aktivan do isteka uplaćenog perioda i deaktivira se automatski po isteku.                                                                                                                                         

8. Troškovi

8.1. Prilikom sklapanja Opštih uslova GO4YU ispostavlja račun u visini celokupne cene ponude.

8.2. Isporuka odnosno uručenje vrši se tek nakon uplate celokupne cene ponude.

8.3. Rok za plaćanje računa je odmah. Roba se isporučuje tek nakon prijema celokupnog iznosa ponude.

8.4. Korisnik je obavezan da snosi sve troškove povezane sa naplatom potraživanja.

9. Način plaćanja

Korisnik u GO4YU internet prodavnici ima sledeće mogućnosti plaćanja:

 • Kreditna kartica

Terećenje kreditne kartice vrši se kada GO4YU prihvati ponudu.

 • Prenos sredstava / Plaćanja pouzećem

U ovom slučaju korisnik dobija e-mail poruku sa iznosom i podacima o računu GO4YU, kao i podacima za prenos sredstava. U slučaju plaćanja uplatnicom, potrebno je dostaviti preduzeću GO4YU potvrdu o uplati na e-mail (support@go4yu.com). Na određenim teritorijama moguće je plaćanje pouzećem.

Za Potrošače se porez na promet navodi prilikom neobavezujuće registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika izračuna pripadajuća stopa poreza.

10.    Uslovi isporuke

10.1. Robu GO4YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi (npr. Canada Post). Slanje robe vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude.

10.2. Isporuka se vrši na adresu koju je korisnik naveo.

11. Prenos rizika – Izvršenje usluga

11.1. GO4YU šalje robu pod uslovima navedenim u tački 10.

11.2. Prilikom slanja kupljene robe opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke.

11.3. Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem robe, roba se i dalje smatra isporučenom.

11.4. Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja robe i da ih bez odlaganja pismeno prijavi. Ukoliko oštećenje ne bude odmah prijavljeno, Korisnik gubi svaku dobrovoljnu garanciju. Korisnikovo zakonski utvrđeno pravo na garanciju i zakonska odgovornost preduzeća GO4YU ostaju na snazi.

11.5. Korisnik je saglasan da izvršenje poslova GO4YU može poveriti drugim preduzećima i službama.

12. Pravo na odustajanje i opoziv

12.1. Ukoliko je Korisnik potrošač, ima pravo da u roku od 14 dana bez navođenja razloga odustane od Opštih uslova sklopljenih na daljinu ili van poslovnih prostorija. Obaveštenje o odustajanju potrebno je u pismenoj formi ili elektronskom poštom dostaviti na sledeću adresu:

našem ovlašćenom zastupniku

Vercon Media Inc, address 1283 Godwick Dr, Mississauga, Ontario, Kanada ili

 E-mail: support@go4yu.com, canada.sales@go4yu.com prodaja.canada@go4yu.com.

12.2. Rok počinje onda kada Korisnik u potpunosti primi robu. U slučaju delimične isporuke robe, rok počinje sa prijemom poslednje isporuke, a u slučaju Opštih uslova o redovnim isporukama u određenom vremenskom periodu na dan kada korisnik primi prvu isporuku.

12.3. Prijemom isporuke smatra se i kada robu preuzme treće lice koje je korisnik za to ovlastio.

12.4. U slučaju odustajanja od kupovine Korisnik snosi troškove povratnog slanja. Rizik prilikom povratnog slanja snosi isključivo Korisnik. Korisnik snosi odgovornost i za eventualno oštećenje vraćene robe. GO4YU je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema robe vrati već uplaćena sredstva, pri čemu zadržava pravo da vraćena sredstva umanji za iznos oštećene robe.

13. Garancija za STB uređaje

13.1. Za fizička lica važe zakonske odredbe o garanciji.

13.2. Teret dokazivanja navodnih potraživanja je u celosti na pravnom licu.

13.3. Za GO4YU STB uređaje pružamo garanciju od 12 meseci od dana kupovine.

14. Odricanje odgovornosti

14.1. Van oblasti primene Zakona o odgovornosti za proizvode odgovornost GO4YU ograničena je na predumišljaj i grubi nemar. Stoga je isključena odgovornost za blaži nemar, kao i nadoknada za oštećena koja odatle proizlaze ili za oštećenja imovine. Ovo ograničenje odgovornosti važi samo za pravna lica.

14.2. GO4YU ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet internet konekcije ili neke druge mreže korisnika.

15. Raskid Opštih uslova

Opšti uslovi raskidaju se na sledeće načine:

1. Ukoliko Korisnik ne dostavi blagovremeno podatke;

2. Redovan raskid Opštih uslova;

3. Vanredan raskid Opštih uslova;

4. Smrt potpisnika Opštih uslova;

5. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom potpisnika;

6. Opštom obustavom usluga, koja može uslediti najranije tri meseca nakon što bude objavljena na internetu; ili

7. Istekom vremena definisanog potpisanim Opštim uslovima.

Odredbe o raskidu Opštih uslova u ovom smislu važe i za okončanje pojedinačnih usluga koje su potpisnici dodatno dogovorili.

16. Redovan raskid Opštih uslova

16.1. Ukoliko ne važe uslovi za vanredan raskid Opštih uslova i nije drugačije određeno odredbama o naplati, oba potpisnika Opštih uslova na kraju svakog kalendarskog dana imaju pravo na raskid Opštih uslova uz poštovanje jednomesečnog otkaznog roka. Raskid Opštih uslova mora se u pismenoj formi dostaviti drugom potpisniku najmanje mesec dana pre predviđenog stupanja na snagu. U slučaju kasnijeg dostavljanja, raskid Opštih uslova stupa na snagu mesec dana po dostavljanju.

16.2. Opštih uslova o oročenim trajnim obavezama okončava se istekom roka korišćenja usluga definisanih Opštim uslovima i ne podleže redovnom raskidu Opštih uslova bilo kog potpisnika.

17. Vanredan raskid Opštih uslova

17.1. Ukoliko su ispunjeni preduslovi shodno ovim stavovima, oba potpisnika mogu da raskinu zaključeni odnos do kraja bilo kog radnog dana. Raskid Opštih uslova mora u pismenoj formi biti upućen drugoj strani na dan predviđen za njegovo stupanje na snagu.

17.2. GO4YU ima pravo da raskine Opšte uslove i blokira dalje korišćenje usluge ukoliko je nastavak odnosa prihvaćenih Opštim uslovima neprihvatljiv, dakle kada GO4YU ima pravo da uvede blokadu. To važi u sledećim slučajevima kada:

1. GO4YU sazna za činjenice koje opravdavaju odbijanje zasnivanja odnosa prema Opštim uslovima u skladu sa tačkom 4,

2. Korisnik izvrši povredu nekih drugih suštinskih obaveza iz Opštih uslova, naročito onih koje bi u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama opravdale gašenje naloga – po potrebi i na osnovu odluke nadležnog državnog organa,

3. Korisnik nije više pravno sposoban, a ne dostavi izjavu o odgovornosti eventualnog zakonskog zastupnika,

4. postoji sumnja da je posredi zloupotreba,

5. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da će usluge i s tim povezane usluge zloupotrebiti prvenstveno u smislu prevare ili da toleriše takvu vrstu zloupotrebe od strane trećih lica,

6. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da se ustupljeni priključak koristi za izbegavanje telekomunikacionih obaveza ili

7. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da usluge preduzeća GO4YU u cilju izbegavanja obaveza prvenstveno koristi treće lice, za koje važe razlozi za odbijanje Opštih uslova iz tačaka 1 do 8.

GO4YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Opštih uslova putem SMS ili e-mail poruke, ukoliko je Korisnik naveo tu adresu odnosno SMS broj kao adresu za dostavu i saglasio se sa slanjem na tu e-mail adresu odnosno SMS broj.

17.3. Korisnik ima pravo da raskine odnos zaključen putem Opštih uslova ukoliko neka od usluga navedena u odgovarajućim odredbama uprkos adekvatnom zahtevu nije ispoštovana u nekoj od ključnih tačaka i u periodu od najmanje dve nedelje. Pravo na vanredni raskid Opštih uslova ne važi ukoliko nedostatak predstavlja posledicu nedovoljnog napajanja na mestu priključka, a da je potpisnik znao ili morao znati za taj nedostatak prilikom sklapanja Opštih uslova, ili ukoliko raskid Opštih uslova usledi nakon popravke nedostatka.

18. Smrt potpisnika

Pravni naslednik potpisnika obavezan je da bez odlaganja obavesti GO4YU o smrti potpisnika. Ukoliko u roku od dve nedelje od obaveštenja o smrti treća strana ne podnese zahtev za preuzimanje obaveza iz Opštih uslova, Opšti uslovi se smatraju okončanim sa smrću potpisnika. Za plaćanja koja nastupe od trenutka smrti potpisnika do saopštenja smrti odgovaraju nasleđe i naslednici, bez obzira na druge odredbe.

19. Završne odredbe

19.1. Ovi Opšti uslovi podležu materijalnom pravu Kanade.

19.2. Za sve sporove koji proizlaze iz ovih Opštih uslova nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU.                          

19.3. Korisnik je obavezan da žalbe na ispostavljene račune uloži u roku od tri meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. GO4YU će ukazati Korisniku na pomenuti rok, kao i na posledice u slučaju nepoštovanja. Ukoliko se, nakon što GO4YU izvrši proveru, žalba korisnika iz ugla GO4YU ispostavi kao neosnovana, Korisnik može da u roku od godinu dana od podnošenja žalbe podnese medijacijski postupak kod nadležnog regulativnog organa, pod pretnjom protivnog gubitka prava na ostvarenje žalbe, kao i da u roku od mesec dana od završetka medijacijskog postupka bez rezultata zatraži rešenje spora pravnim putem. Gore navedeni postupak provere navoda i medijacije spora ne utiče na nadležnost redovnih sudova. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

19.4. Sva autorska prava na žig i trgovačku marku u vezi sa GO4YU uređajima i uslugama pripadaju isključivo kompaniji GO4YU.

20. Povratne informacije

Ideje, sugestije, komentare, predloge o unapređenju GO4YU proizvoda i/ili usluga, nazivu GO4YU proizvoda i/ili usluga, mogućnostima njihove promocije, kao i o razvoju novih GO4YU proizvoda i/ili usluga (u daljem tekstu: Povratne informacije) koje korisnik pošalje ka GO4YU kroz GO4TV mobilnu aplikaciju ili GO4YU web portale, GO4YU stranice na društvenim mrežama ili na bilo koji drugi način ne predstavlja informaciju od poverenja i da GO4YU ima puno pravo da koristi povratne informacije na neograničenoj bazi bez bilo kakve nadoknade korisniku ili drugim osobama.

21. Korisnički servis

GO4YU svim korisnicima GO4TV usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis.

Prijava tehničkih smetnji

Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja) Korisničkom servisu GO4YU prijavi smetnju. Korisnik može pojavu tehničke smetnje da prijavi na e-mail adresu: support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076 80 50 100 (ovaj broj moguće je pozvati sa broja korisnika GO4Calling usluga) ili +1 647 849 12 39 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko zovete iz Kanade), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na stranici tv.go4yu.com.

22. Pravno važenje/stupanje na snagu

Ovi Opšti uslovi imaju pravnu snagu od dana potpisivanja istih od strane Korisnika.

 

 

OPŠTI USLOVI korišćenja GO4TV USLUGE POSREDSTVOM SET TOP BOX UREĐAJA (STB) GO4YU GmbH (GO4YU) ILI GO4TV APLIKACIJE za smart tv ili mobilne uređaje sa android ili iOS operativnim sistemom (GO4TV APP)

 

1. Područje važenja

1.1.      Za sve porudžbine preko naše internet prodavnice i sve poslovne odnose između Korisnika i GO4YU GmbH (uključujući i sklapanje Ugovora u poslovnim prostorijama GO4YU distributivnih partnera) važe ovde navedeni Opšti uslovi poslovanja (OU). Drugačiji, protivurečni ili izmenjeni Opšti uslovi, čak i kada su primljeni k znanju, neće biti deo Ugovora, osim u slučaju izričite pismene saglasnosti sa njihovim važenjem.

1.2.      Ovi Opšti uslovi važe i za sve ostale poslovne odnose između Korisnika i GO4YU, čak i bez izričitog navođenja istih.

1.3.      Merodavna je važeća verzija u trenutku sklapanja Ugovora. Merodavna verzija nalazi se na internet portalu tv.go4yu.com ili se može naručiti telefonskim putem.

1.4.      Potpisivanjem Ugovora Korisnik potvrđuje da je saglasan sa GO4YU Opštim uslovima i odredbama o zaštiti ličnih podataka.

2. Ugovorne strane

Ovi Opšti uslovi važe za Potrošače u smislu Zakona o zaštiti potrošača, a za Preduzetnike samo u slučaju eksplicitno ponuđenih usluga. Ukoliko se u tekstu koji sledi ne navode pravna i fizička lica, odredba se odnosi na oba. GO4YU ima pravo da za sve pakete od Korisnika zahteva sve neophodne podatke o identitetu i pravnoj i poslovnoj sposobnosti, tako što će Korisnik priložiti zvanična dokumenta poput lične isprave i prijave mesta boravka, kao i potvrde o pravu potpisivanja i zastupanja.

3. Izmene Opštih uslova i usluga

3.1.      Izmene ovih Opštih uslova, ukoliko su isključivo povoljne po Korisnika, stupaju na snagu najranije sa istekom dana nakon dana objavljivanja. Ukoliko izmena ili izmene nisu isključivo povoljne po Korisnika, GO4YU će te izmene – ukoliko one ne važe isključivo za nove Korisnike – objaviti dva meseca pre stupanja na snagu. Suštinski sadržaj izmena koje nisu isključivo povoljne po Korisnika kao i napomena o članu 25. stavu 3. Zakona o telekomunikacijama (2003) biće Korisniku saopšteni najmanje mesec dana pre stupanja na snagu. Raskid Ugovora od strane Korisnika shodno članu 25. (3) Zakona o telekomunikacijama stupa na snagu sa datumom prijema na adresu GO4YU GmbH, Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč ili na email support@go4yu.com , ukoliko Korisnik nije naveo drugačiji datum raskida Ugovora.

3.2.      Ukoliko Korisnik nije saglasan sa izmenama, ima pravo da do stupanja izmena na snagu vanredno i bez naknade raskine Ugovor. Raskid Ugovora stupa na snagu sa datumom prijema zahteva za raskid Ugovora na adresu GO4YU GmbH, Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč ili na e-mail support@go4yu.com.

3.3.      Ukoliko GO4YU izvrši izmene u skladu sa članom 25. Zakona o telekomunikacijama, Korisnik će putem pošte biti obavešten o planiranim izmenama. Ukoliko je Korisnik dao saglasnost za prijem elektronskim putem, obaveštenje će mu biti dostavljeno u elektronskoj formi.

4. Sklapanje Ugovora

4.1.      GO4YU ponuda je neobavezujuća i ostaje otvorena. GO4YU zadržava izričito pravo na uvođenje izmena. Svi podaci i informacije u cenovnicima na GO4YU internet portalu i u štampanim materijalima su neobavezujući.

 4.2.     Korisnik porudžbinom obavezujuće prihvata Ugovor. Prilikom elektronskog poručivanja robe, GO4YU će potvrditi važenje Ugovora.

 4.3.     GO4YU ima pravo ali ne i obavezu da u roku od dve nedelje prihvati Ugovor priložen porudžbini. U slučaju porudžbina odn. Ugovora prispelih elektronskim putem, GO4YU ima pravo da ih prihvati u roku od tri radna dana. Ukoliko u gore navedenim rokovima ne usledi pismena odbijenica s GO4YU strane, prispeli Ugovor smatra se prihvaćenim.

4.4.      GO4YU arhivira Ugovor, a Korisniku putem elektronske pošte dostavlja podatke o porudžbini, GO4YU Opšte uslove kao i odredbe o zaštiti podataka sadržane u njima. Opšte uslove u svakom trenutku korisnik može pronaći na GO4YU portalu, odnosno u GO4YU poslovnici.
 

5. Usluge

5.1.      GO4YU pruža usluge u oblasti telekomunikacija. U saradnji sa GO4YU D.O.O.  (telekomunikaciono preduzeće iz Republike Srbije) nudimo usluge OTT (Over The Top) TV. Pružanje GO4TV usluge moguće je samo preko GO4YU Set Top Box (STB) uređaja ili preko GO4TV mobilne aplikacije (za Smart TV, Smart telefone ili tablete) i omogućava GO4YU Korisnicima prijem televizijskih i radio programa sa područja bivše Jugoslavije, pod sledećim uslovima:
 

 • TV prijemnik sa odgovarajućim odlikama (sa HDMI ulazom / Scart ulazom ili  AV (Cinch) ulazom), smart telefon odn. tablet uređaj sa minimalnom podržanom verzijom operativnog sistema  Android 4.1 / iOS 9.0
 • Internet priključak (preporučena minimalna brzina) za nesmetano korišćenje  GO4TV usluge preko Set Top Box ili Smart TV Uređaja,  je 2 Mbps, odnosno 1,5 Mbps za korišćenje GO4TV aplikacije putem mobilnog uređaja sa Android ili iOS operativnim sistemom). GO4YU se ne može smatrati odgovornim za kvalitet usluge ukoliko brzina pristupa internetu iznosi manje od 2 Mbps, odnosno 1,5 Mbps za aplikaciju preko mobilnih uređaja.
 • ChromeCast uređaj, ukoliko Korisnik želi da koristi „Second Screen Option“ (opcija „drugi ekran“). GO4YU ne vrši prodaju ChromeCast uređaja.

5.2.      Usluga se može koristiti preko GO4YU STB uređaja ili preko mobilne aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom i ChromeCast uređaja na području Evropske unije (osim Slovenije i Hrvatske, kao i Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i BJR Makedonije), Švajcarske i Norveške.

Navedeno područje je „područje važenja Ugovora“.

5.3.      GO4TV usluga je „prepaid“ usluga sa ograničenim trajanjem korišćenja u skladu sa ugovornom obavezom. (30/180/360/720 dana).

5.4.      Korisnik takođe ima mogućnost da sklopi pretplatu ili da još pre isteka postojećeg paketa kupi novi paket. Korisnik ima mogućnost da kupi dodatni uređaj u skladu sa cenovnikom čime se menja ugovorna obaveza.

5.5.      Kao dodatnu uslugu GO4YU nudi sledeće:

-  Usluga „Catch Up“, koja omogućava prikazivanje televizijskih programa do 72 sata od emitovanja (usluga nije dostupna na svim televizijskim kanalima);

-  Funkcija podsetnika, koja Korisnika podseća da se emituje odabrani televizijski program.

5.6.      Korišćenje usluga moguće je isključivo preko STB uređaja preduzeća GO4YU ili GO4TV mobilne aplikacije na Smart TV aparatima ili mobilnim uređajima sa Android ili iOS operativnim sistemom. Korisnik može kupiti STB uređaj preko GO4YU. Isporučeni uređaji su unapred programirani, a korisnik dobija uputstvo za korišćenje i instalaciju na srpskom/nemačkom jeziku.

5.7.      Usluge i STB uređaje, moguće je kupiti na GO4YU internet portalu, direktno u GO4YU poslovnicama ili preko ovlašćenih distributera. GO4YU stavlja na raspolaganje Korisnički servis (videti član 20). GO4YU TV mobilnu aplikaciju moguće je besplatno preuzeti i preko Google Play ili ITunes prodavnice, kao i preko Samsung Smart Hub-a za Smart TV. Nakon preuzimanja i istalacije aplikacije, svi Korisnici dobijaju mogućnost da prate besplatno u trajanju od 15 dana (promotivni period) sve televizijske kanale u okviru GO4TV aplikacije. Nakon isteka promo perioda Korisnici imaju mogućnost da kupe jedan od paketa.

5.8.      Korisnik je odgovoran za povezivanje STB uređaja na svoj TV. Korisnik je odgovoran za  instalaciju GO4TV mobilne aplikacije na svoj Smart telefon, tablet ili Smart TV uređaj. Korisnik treba da izvrši instalaciju u skladu sa uputstvom koje je takođe dostupno na tv.go4yu.com.

5.9. GO4TV mobilna aplikacija za Smart telefone i tablete koristi servis Push notifikacije, čiji je provajder treće lice, a koji služi za obaveštavanje o trajanju i isteku GO4TV paketa koji je Korisnik odabrao, kao i drugih obaveštenja koja su usko povezana sa korišćenjem GO4TV mobilne aplikacije. Prilikom promene uređaja na kome Korisnik ima aktiviran GO4TV paket, Korisniku će biti omogućeno da nakon logovanja na novoinstaliranoj aplikaciji (na novom uređaju) nastavi da koristi isti paket. Ne postoji mogućnost pauziranja pretplate. Shodno tome, pretplata na korisničkom nalogu teče svo vreme i ne pauzira se u toku promene Smart telefona/tableta/Smart TV-a od strane Korisnika.

6. Internet portal / Internet prodavnica

6.1.      Kupovina paketa, odn. sklapanje pretplate i kupovina STB uređaja, mogući su i preko GO4YU internet portala i internet prodavnice koja je na njemu implementirana.

6.2.      Aktivacija isporučenog STB uređaja vrši se po priključenju u napajanje električnom energijom i odabirom podešavanja za emintovanje slike.

6.3.      U tu svrhu je neophodno da se Korisnik prilikom prvog korišćenja registruje i ostavi sledeće podatke:

 • Ime i prezime;
 • Adresa stanovanja i država;
 • Poštanski broj;
 • Broj telefona;
 • E-mail adresa;
 • Datum rođenja;
 • Adresa za isporuku.

6.4.      Lični podaci koriste se za ispunjenje ugovornih obaveza i ne prosleđuju se trećim licima.

GO4YU koristi samo sledeće podatke Korisnika:

a. osnovni podaci: ime i prezime, akademsko zvanje, adresa, korisnički broj i podaci za kontakt (npr. e-mail adresa), informacije o vrsti i sadržaju ugovornog odnosa sa GO4YU i o bonitetu Korisnika;

b. ostali lični podaci koje Korisnik ili treće lice stave na raspolaganje preduzeću GO4YU prilikom sklapanja Ugovora ili tokom ugovornog odnosa: datum rođenja, zanimanje, podaci iz ličnog dokumenta, podaci za prenos sredstava, ovlašćenje za potpisivanje i zastupanje.

Pod pojmom ostalih ličnih podataka ne podrazumevaju se osetljivi podaci u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (2000), osim ukoliko je sa Korisnikom izričito dogovoreno drugačije.

Korisnik je saglasan da GO4YU  koristi njegove osnovne podatke, podatke za kontakt i saobraćaj kao i ostale lične podatke za odgovarajuće ponude, usluge i dodatne usluge, kao i za personalizovanu ponudu proizvoda ili usluga iz GO4YU ponude.

Korisnik može u svakom trenutku da povuče saglasnost.

GO4YU briše osnovne podatke o Korisniku po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije nakon prestanka svih zakonskih obaveza za čuvanjem podataka, npr. prema članu 212. Privrednog zakonika ili članu 207f Saveznog propisa o doprinosima. GO4YU briše podatke za kontakt i saobraćaj Korisnika u skladu sa članom 99. Zakona o telekomunikacijama (2003) odmah po izvršenju prenosa sredstava i ukoliko u roku od tri meseca nema pismenih pritužbi na plaćanje. GO4YU ne briše podatke Korisnika ukoliko je blagovremeno podneta pritužba, u roku u kom je zakonski moguće osporiti obračun, ukoliko račun nije izmiren, u roku u kom je moguće realizovati pravo na naplatu ili do konačne odluke ukoliko je pokrenut postupak o visini naplate.

GO4YU niti čuva podatke o kreditnim karticama niti ih prosleđuje trećim licima, kao što načelno GO4YU nema pristup tim podacima.

6.5.      Korisnik se obavezuje da u svakom trenutku dostavi ažurne podatke. Pogrešni ili neažurni podaci smatraju se isključivim propustom Korisnika.

6.6.      Nakon 30 dana od poslednje kupovine Korisnik neće više biti u mogućnosti da prati televizijske programe. Do 90 dana od poslednje kupovine Korisnik može ponovo da aktivira nalog (kupovinom novog paketa) bez dodatne naknade. Ukoliko Korisnik nakon 90 dana od isteka paketa ili pretplate ne realizuje novi paket ili pretplatu, nalog se deaktivira. Uz kupovinu novog paketa po isteku navedenog roka, Korisniku se obračunava i naknada za reaktiviranje naloga.

7. Troškovi

7.1.      Prilikom sklapanja Ugovora GO4YU ispostavlja račun u visini celokupne cene ponude.

7.2.      Isporuka odn. uručenje vrši se tek nakon uplate celokupne cene ponude.

7.3.      Ukoliko Korisnik naknadno inicira izmene, biće mu ispostavljen račun za dodatni angažman.

7.4.      Rok za plaćanje računa je odmah. Roba se isporučuje tek nakon prijema celokupne iznosa ponude. Ukoliko korisnik kasni sa uplatom, primenjuju se sledeće odredbe:

 • Za fizička lica u slučaju kašnjenja važi kamata od 4% godišnje
 • U slučaju pravnih lica primenjuju se odredbe iz člana 456. Privrednog zakonika.

7.5.      Korisnik je obavezan da snosi sve troškove povezane sa naplatom potraživanja.

7.6.      U slučaju pretplate Korisnik je dužan da preda zasebno odobrenje za potraživanje sredstava putem terećenja. Ukoliko potraživani iznos ne bude uplaćen, odn. ukoliko nije moguća naplata, pretplata i pristup korisnika se automatski suspenduju.

8. Način plaćanja

Korisnik u GO4YU internet prodavnici ima sledeće mogućnosti plaćanja:

 • Kreditna kartica

Terećenje kreditne kartice vrši se kada GO4YU prihvati ponudu.

 • Prenos sredstava / Plaćanje pouzećem

U ovom slučaju korisnik dobija e-mail poruku sa iznosom i podacima o računu GO4YU, kao i podacima za prenos sredstava. U slučaju plaćanja uplatnicom, potrebno je dostaviti preduzeću GO4YU potvrdu o uplati na e-mail support@go4yu.com. Na određenim teritorijama moguće je plaćanje pouzećem.

Za preduzeća na teritoriji Austrije sve cene važe sa dodatkom poreza na promet. Za preduzeća u okviru EU, bez dodatka poreza u skladu sa direktivom Zakona o poreskom poslovanju dva pravna lica u okviru EU (član 6.) Za Potrošače se porez na promet navodi prilikom registracije, čim se na osnovu mesta boravka Korisnika izračuna pripadajuća stopa poreza.

9. Uslovi isporuke

9.1.      Robu GO4YU šalje preko lokalnih poštanskih preduzeća ili kurirskih službi (npr. DHL). Slanje robe vrši se o trošku i na odgovornost korisnika. Troškovi transporta sadržani su u konačnoj ceni ponude.

9.2.      Isporuka se vrši na adresu koju je korisnik naveo.

9.3.      Samostalno fizičko preuzimanje robe koja je poručena putem interneta moguće je samo u Beču.

10. Zadržavanje vlasničkog prava

10.1.    Poručena roba ostaje u vlasništvu GO4YU do potpune isplate.

10.2.    U slučaju fizičkog lica GO4YU zadržava pravo na vlasništvo kupljene robe do pune isplate iznosa po računu.

10.3.    U slučaju pravnog lica GO4YU zadržava pravo na vlasništvo kupljene robe do izmirenja svih još otvorenih potraživanja iz poslovnog odnosa sa poručiocem. Odgovarajuća sredstva za obezbeđenje potraživanja moguće je preneti na treća lica.

10.4.    Korisnik ima pravo na kompenzaciju samo ukoliko su njegova potraživanja pravosnažno potvrđena ili ukoliko ih je GO4YU pismeno priznao. Osim toga Korisnik ima retenciono pravo samo ukoliko i u onoj meri u kojoj se njegovo potraživanje zasniva na istom ugovornom odnosu.

10.5.    Ukoliko Korisnik kasni sa isplatom bilo kojih obaveza prema nama, rok za plaćanje svih postojećih potraživanja je odmah.

10.6.    Korisnik je u obavezi da s pažnjom rukuje robom do potpune isplate i gašenja zadržanog prava na vlasništvo.

10.7.    Osim toga Korisnik je u obavezi da GO4YU bez odlaganja obavesti o pristupu ili mogućem pristupu trećih lica, sve dok GO4YU zadržava pravo vlasništva nad opremom.

10.8.    GO4YU ima pravo na raskid Ugovora u slučaju da se korisnik ponaša protivno Ugovoru, a naročito u slučaju neplaćanja kupoprodajne cene.

11. Prenos rizika – Izvršenje usluga

11.1.    GO4YU šalje robu pod uslovima navedenim u tački 9.

11.2.    Prilikom slanja kupljene robe, opasnost od slučajnog gubitka ili slučajnog oštećenja robe prelazi na špeditera, službu za utovar i istovar ili na drugo lice ili organizaciju zaduženu za realizaciju isporuke.

11.3.    Ukoliko Korisnik kasni sa preuzimanjem robe, roba se i dalje smatra isporučenom.

11.4.    Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja proveri eventualna oštećenja robe i da ih bez odlaganja pismeno prijavi, za preduzeća vidi tačku 13.2. Ukoliko oštećenje ne bude odmah prijavljeno, Korisnik gubi svaku dobrovoljnu garanciju. Korisnikovo zakonski utvrđeno pravo na garanciju i zakonska odgovornost preduzeća GO4YU ostaju na snazi.

11.5.    Korisnik je saglasan da izvršenje poslova GO4YU može poveriti drugim preduzećima i službama.

12. Pravo na odustajanje i opoziv

12.1.    Ukoliko je Korisnik potrošač, ima pravo da u skladu sa članom 11ff Zakona o poslovanju na daljinu u roku od 14 dana bez navođenja razloga odustane od Ugovora sklopljenog na daljinu ili van poslovnih prostorija. Obaveštenje o odustajanju potrebno je u pismenoj formi ili elektronskom poštom dostaviti na sledeću adresu:

             GO4YU GmbH

             Mariahilfer Strasse 103/8, 1060 Beč

             E-mail: support@go4yu.com

12.2.    Rok počinje da teče kada Korisnik u potpunosti primi robu. U slučaju delimične isporuke robe, rok počinje sa prijemom poslednje isporuke, a u slučaju Ugovora o redovnim isporukama u određenom vremenskom periodu na dan kada Korisnik primi prvu isporuku.

12.3.    Prijemom isporuke smatra se i kada robu preuzme treće lice koje je korisnik za to ovlastio.

12.4.    U slučaju odustajanja od kupovine Korisnik snosi troškove povratnog slanja. Povraćaj robe mora biti realizovan u roku od 14 dana od odustajanja od kupovine  i preko formulara koji se nalazi na internet portalu. Rizik prilikom povratnog slanja snosi isključivo Korisnik. Korisnik snosi odgovornost i za eventualno oštećenje vraćene robe. GO4YU je u obavezi da u roku od 14 dana od prijema robe vrati već uplaćena sredstva, pri čemu zadržava pravo da vraćena sredstva umanji za iznos oštećene robe.

12.5.    Ukoliko je Korisnik kupio GO4TV paket preko Google Play ili ITunes prodavnice, preko njih može tražiti i povraćaj sredstava ukoliko odustane od kupovine u okviru predviđenih rokova i u skladu sa pravilima definisanim na Google Play ili ITunes prodavnici.

13. Garancija

13.1.    Za fizička lica važe zakonske odredbe o garanciji.

13.2.    Garantni rok prema potrošačima iznosi 2 godine. U slučaju da se ostvare ugovori koji podrazumevaju otplatu na rate, rok se produžava do uplate poslednje rate dok Korisnik zadržava pravo da iskoristi garanciju ukoliko je do tada prijavio nedostatak preduzeću GO4YU.

13.3.    Teret dokazivanja navodnih potraživanja je u celosti na pravnom licu.

13.4.    Za STB uređaje pružamo garanciju od 2 godine od dana kupovine.

14. Odricanje odgovornosti

14.1.    Van oblasti primene Zakona o odgovornosti za proizvode odgovornost GO4YU ograničena je na predumišljaj i grubi nemar. Stoga je isključena odgovornost za blaži nemar, kao i nadoknada za oštećena koja odatle proizlaze ili za oštećenja imovine. Ovo ograničenje odgovornosti važi samo za pravna lica.

14.2.    GO4YU ne preuzima nikakvu odgovornost za kvalitet internet konekcije ili neke druge mreže Korisnika.

14.3.    GO4TV usluga je usluga distribucije interaktivnih multimedijalnih sadržaja (televizijskog programa, radio programa, drugih audio/video/tekstualnih/grafičkih sadržaja i interaktivnih servisa) koja se pruža posredstvom internet konekcije (drugih internet provajdera). Interaktivni multimedijalni sadržaji mogu biti video, audio ili slikovni zapisi čiji sadržaj određuju emiteri sadržaja (programa). Uloga GO4YU je posrednička u prenosu sadržaja do krajnjeg korisnika. Na osnovu toga GO4YU ne može biti odgovoran za sadržaj koji je prenet posredstvom GO4TV usluge. TV kuće prilikom proizvodnje određenog sadržaja, emitovanja ili otkupa prava regulišu pravna pitanja/autorska prava za teritorije na kojima će se sadržaj emitovati. GO4YU je u obavezi da zatamni sve emisije za koje mu TV kuće dostave informaciju da se ne mogu emitovati van teritorije za koju je pravo regulisano i nije odgovoran za nemogućnost emitovanja ovog sadržaja.

15. Raskid Ugovora

Ugovori zasnovani na predmetnim Opštim uslovima raskidaju se na sledeće načine:

1. Ukoliko Korisnik ne dostavi blagovremeno podatke;

2. Redovan raskid Ugovora;

3. Vanredan raskid Ugovora;

4. Smrt ugovorne strane;

5. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom ugovorne strane;

6. Opštom obustavom usluga, koja može uslediti najranije tri meseca nakon što bude objavljena na internetu; ili

7. Istekom ugovorenog vremena.

Odredbe o raskidu Ugovora u ovom smislu važe i za okončanje pojedinačnih usluga koje su ugovorne strane dodatno dogovorile.

16. Redovan raskid Ugovora

16.1.    Ukoliko ne važe uslovi za vanredan raskid Ugovora i nije drugačije određeno odredbama o naplati, obe ugovorne strane na kraju svakog kalendarskog dana imaju pravo na raskid Ugovora uz poštovanje jednomesečnog otkaznog roka. Raskid Ugovora mora se u pismenoj formi dostaviti ugovornom partneru najmanje mesec dana pre predviđenog stupanja na snagu. U slučaju kasnijeg dostavljanja, raskid Ugovora stupa na snagu mesec dana po dostavi.

16.2.    Ugovor o oročenim trajnim obavezama okončava se istekom ugovorenog roka i ne podleže redovnom raskidu Ugovora bilo koje od ugovornih strana.

17. Vanredan raskid Ugovora

17.1.    Ukoliko su ispunjeni preduslovi shodno ovim stavovima, obe ugovorne strane mogu da raskinu ugovorni odnos do kraja bilo kog radnog dana. Raskid Ugovora mora u pismenoj formi biti upućen drugoj strani na dan predviđen za njegovo stupanje na snagu. Subota, Veliki petak, kao i 24. i 31. decembar ne važe kao radni dani.

17.2.    GO4YU ima pravo na raskid ugovornog odnosa u slučaju da je nastavak poslovnog odnosa neprihvatljiv. GO4YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS poruke ili na e-mail, a na e-mail samo ukoliko je korisnik tu adresu naveo kao adresu za dostavu.

17.3.    GO4YU ima pravo da raskine Ugovor i blokira dalje korišćenje usluge ukoliko je nastavak ugovornog odnosa neprihvatljiv, dakle kada GO4YU ima pravo da uvede blokadu. To važi u sledećim slučajevima:

Kada:

1. GO4YU sazna za činjenice koje opravdavaju odbijanje zasnivanja ugovornog odnosa u skladu sa tačkom 4,

2. Korisnik kasni sa uplatom u korist GO4YU, a nakon bezuspešne opomene pred blokadu i određivanja naknadnog roka od najmanje dve sedmice,

3. Korisnik izvrši povredu nekih drugih suštinskih ugovornih obaveza, naročito onih koje bi u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama opravdale gašenje naloga – po potrebi i na osnovu odluke nadležnog državnog organa,

4. Korisnik nije više pravno i poslovno sposoban, a ne dostavi izjavu o odgovornosti eventualnog zakonskog zastupnika,

5. postoji sumnja da je posredi zloupotreba,

6. je to predviđeno ugovorima sa GO4YU D.O.O; blokada se u tim slučajevima odnosi samo na usluge tog distributera ili provajdera,

7. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da će usluge i s tim povezane usluge zloupotrebiti prvenstveno u smislu prevare ili da toleriše takvu vrstu zloupotrebe od strane trećih lica,

 8. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da se ustupljeni priključak koristi za zloupotrebu ili izbegavanje dogovorenog sporazuma predviđenog Ugovorom, ili

9. prema Korisniku postoji opravdana sumnja da usluge preduzeća GO4YU u cilju izbegavanja obaveza prvenstveno koristi treće lice, za koje važe razlozi za odbijanje Ugovora iz tačaka 1 do 8.

GO4YU ima pravo da Korisniku uputi delotvorno obaveštenje o raskidu Ugovora putem SMS ili e-mail poruke, ukoliko je Korisnik naveo tu adresu odn. SMS broj kao adresu za dostavu i saglasio se sa slanjem na tu e-mail adresu odn. SMS broj.

17.4. Korisnik ima pravo da raskine ugovorni odnos ukoliko neka od usluga navedena u odgovarajućim odredbama uprkos adekvatnom zahtevu nije ispoštovana u nekoj od ključnih tačaka i u periodu od najmanje dve nedelje. Pravo na vanredni raskid Ugovora raskida na osnovu § 25 TKG 2003. ne važi ukoliko nedostatak predstavlja posledicu nedovoljnog napajanja na mestu priključka, a da je ugovorna strana znala ili morala znati za taj nedostatak prilikom sklapanja Ugovora, ili ukoliko raskid Ugovora usledi nakon popravke nedostatka.

18. Smrt ugovorne strane

Pravni naslednik ugovorne strane obavezan je da bez odlaganja obavesti GO4YU o smrti ugovorne strane. Ukoliko u roku od dve nedelje od obaveštenja o smrti treća strana ne podnese zahtev za preuzimanje ugovornog odnosa, Ugovor se smatra okončanim sa smrću ugovorne strane. Za plaćanja koja nastupe od trenutka smrti ugovorne strane do saopštenja smrti odgovaraju naslednici, bez obzira na druge odredbe.

19. Pokretanje stečajnog postupka nad imovinom Korisnika

Ukoliko je nad imovinom Korisnika pokrenut stečajni postupak ili je odbijen zahtev za pokretanje stečajnog postupka zbog nedostatka sredstava za pokriće troškova, GO4YU ima pravo da suspenduje pružanje usluge ili da ograniči izvršenje usluga do podnošenja odgovarajuće garancije. Stečajni upravnik može da produži važenje Ugovora do pravosnažnog okončanja postupka. U tu svrhu je obavezan da u roku od 7 dana od pokretanja stečaja izvrši garanciju, odn. avansnu uplatu ili da podnese zahtev sa ličnom garancijom za sva plaćanja i vidove odštete od pokretanja stečajnog postupka. Ukoliko nije imenovan stečajni upravnik, Korisnik može u pisanoj formi da podnese zahtev za nastavkom ugovornog odnosa – pod uslovom da ugovorna strana u istom roku priloži garanciju ili avansnu uplatu. Važna napomena: Ukoliko korisnik ili stečajni upravnik ne iskoristi navedeni rok pre njegovog isteka, GO4YU polazi od toga da nema interesovanja za nastavak ugovornog odnosa. U tom slučaju se ugovorni odnos okončava.

20. Završne odredbe

20.1.    Ovi Opšti uslovi podležu materijalnom pravu Republike Austrije. Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj kupoprodaji se ne primenjuje.

20.2.    Za sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora nadležnim se smatra predmetno i mesno nadležan sud za GO4YU.

20.3.    Za fizička lica to važi jedino utoliko što Korisnik ima adresu stanovanja, uobičajeno mesto boravka ili radno mesto u oblasti predmetno i mesno nadležnog suda dogovorenog u tački 12.2. Ukoliko Korisnik ima mesto boravka u inostranstvu, primenjuje se član 17. Odredbe (EZ) 44/2001 (EugVVO – sudska nadležnost i priznavanje izvršenja odluka u građanskim i trgovinskim sporovima) Saveta Evropske unije.     

20.4.    Korisnik je obavezan da žalbe na ispostavljene račune uloži u roku od tri meseca od datuma ispostavljanja računa, u suprotnom se potraživanje smatra deklarativno priznatim. GO4YU će ukazati Korisniku na pomenuti rok, kao i na posledice u slučaju nepoštovanja. Ukoliko se, nakon što GO4YU izvrši proveru, žalba korisnika iz ugla GO4YU ispostavi kao neosnovana, Korisnik može da u roku od godinu dana od podnošenja žalbe podnese medijacijski postupak kod nadležnog regulativnog organa (Runtfunk und Telekom Regulierungs-GmbH), pod pretnjom protivnog gubitka prava na ostvarenje žalbe, kao i da u roku od mesec dana od završetka medijacijskog postupka bez rezultata zatraži rešenje spora pravnim putem. Gore navedeni postupak provere navoda i medijacije spora ne utiče na nadležnost redovnih sudova. Ukoliko Korisnik ne izrazi primedbu u roku od tri meseca od prispeća računa, to se smatra prihvatanjem ispravnosti istog; takvo priznanje ne isključuje sudsko osporavanje.

20.5.    Ukoliko neke odredbe iz ovih Opštih uslova ili Ugovora sa Korisnikom postanu nevažeće, biće zamenjene odredbama slične svrhe. To ne utiče na važenje ostatka Ugovora.

20.6.    Sva autorska prava na žig i trgovačku marku u vezi sa GO4YU uređajima i uslugama pripadaju isključivo preduzeću GO4YU.

20.7.    Korisnički servis

Preduzeće GO4YU svim korisnicima GO4TV usluga stavlja na raspolaganje Korisnički servis.

 • Kontaktni podaci Korisničkog servisa

Podrška pri korišćenju GO4TV usluga Korisniku stoji na raspolaganju na e-mail adresi support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076-80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa numeracije korisnika GO4YU Homephone usluge) ili 43-720-228-336 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko se poziv upućuje iz Austrije), svakog dana, 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na portalu tv.go4yu.com. Poziv na broj 076-80-50-100 je besplatan iz 076 mreže.

 • Prijava tehničkih smetnji

Korisnik je obavezan da u adekvatnom roku (ne duže od 24h od nastupanja) Korisničkom servisu GO4YU prijavi smetnju. Korisnik može pojavu tehničke smetnje da prijavi na e-mail adresu: support@go4yu.com ili pozivom GO4YU Korisničkog servisa na broj 076/80-50-100 (ovaj broj moguće je pozvati sa boja korisnika GO4YU Homephone ili GO4YU Calling usluge) ili 43-720-228-336 (po ceni lokalnog poziva, ukoliko se poziv upućuje iz Austrije), 24/7/365, kao i putem Online-Chat opcije na stranici www.tv.go4yu.com.

GO4YU će u najskorijem mogućem roku ukloniti tehničke smetnje.